Αντιμετώπιση προσβολών από τρωκτικά

Μυοκτονία

Μυοκτονία

Η μυοκτονία είναι η διεργασία που ακολουθούμε, για την αντιμετώπιση προσβολών από τρωκτικά, όπως τα ποντίκια και οι αρουραίοι. Πολλά είδη τρωκτικών ζουν σε αστικές περιοχές και δημιουργούν συχνά προβλήματα σε χώρους σπιτιών και σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Γνωστές ασθένειες όπως η σαλμονέλα, η λεπτοσπείρωση, οι δυσεντερίες και η πανώλη συνδέονται τακτικά με την εμφάνιση τους. Η μυοκτονία αποτελεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία διαχείρισης παρασίτων, κατά την οποία δίνεται έμφαση σε μεθόδους φιλικές στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Περιλαβάνει τρεις σημαντικές φάσεις: την πρόληψη, την παρακολούθηση των χώρων και τον τελικό έλεγχο.

Θέλετε να σας καλέσουμε;