Απωθήσεις Πτηνών/Φιδιών

Απωθήσεις

Απωθήσεις Πτηνών

Για την αντιμετώπιση των πτηνών και κυρίως των περιστεριών θα χρειαστεί αρχικά η επιθεώρηση του χώρου σας.Αναγνωρίζεται το είδος του πτηνού και αναζητούνται τα κρίσιμα σημεία, όπου αυτά χρησιμοποιούν για τη δημιουργία της φωλιάς τους, αλλά και για την εξεύρεση τροφής και νερού. Αρχικά θα προχωρήσουμε  στην τροποποίηση του τριγύρω περιβάλλοντος ώστε να είναι λιγότερο ελκυστικό στις επισκέψεις τους.

Επιπλέον είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρηθούν οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και περιορισμός της διαθέσιμης τροφής και του νερού στους χώρους που συχνάζουν τα πτηνά, ώστε να αποτρέπεται η προσέλκυσή τους.

Απωθήσεις Φιδιών

Για την ορθή  αντιμετώπιση προβλημάτων που οφείλονται σε φίδια στοχος μας ειναι κυρίως η ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος χώρου με στόχο να περιοριστεί η ελκυστικότητά του στις επισκέψεις φιδιών.

  • Κατά βάση προβαίνουμε σε περιορισμό της βλάστησης περιμετρικά των κτιρίων και περισσότερο στα επικίνδυνα σημεία πρόσβασης φιδιών και τακτική συλλογή φυτικών υπολειμμάτων.
  • μεγίστης σημασίας είναι η αποφυγή της συγκέντρωσης ξύλων και ογκωδών πετρών κοντά στο χώρο που επιθυμούμε να προστατέψουμε από την παρουσία φιδιών.
  • Επιπλέον χρησιμοποιούνται ειδικές μηχανικές παγίδες με στόχο τη σύλληψη τους ειδικά σε περιπτώσεις που τα φίδια έχουν εισβάλει εσωτερικά.

Θέλετε να σας καλέσουμε;