Διαδικασια απομάκρυνσης, αδρανοποίησης ή καταστροφής επιβλαβών παθογόνων μικροοργανισμών

Απολύμανση

Απολύμανση.

Διαδικασια απομάκρυνσης, αδρανοποίησης ή καταστροφής επιβλαβών παθογόνων μικροοργανισμών από χώρους, επιφάνειες ή αντικείμενα χρησιμοποιώντας φυσικα, χημικα ή άλλα μέσα. Στόχος της απολύμανσης είναι η μείωση του μικροβιακού φορτίου ενός χώρου, μιας επιφάνειας, ενός αντικειμένου σε αποδεκτά επίπεδα ωστε να επιτευχθεί δραστική μείωση των νοσογόνων ή παθογόνων μικροοργανισμών (ιοί, βακτήρια, μικρόβια, κ.α.) οι οποίοι μολύνουν επιφάνειες και εξοπλισμό και απειλούν την υγεία του ανθρώπου.

Η απολύμανση πραγματοποιείται, αφού πρώτα έχει προηγηθεί σχολαστική καθαριότητα.Η εφαρμογή γίνεται μεσω χρήσης ψεκαστικών μέσων (ψεκαστήρων ή εκνεφωτών) για την καλύτερη εξάπλωση του απολυμαντικού μέσου.

Θέλετε να σας καλέσουμε;