Απομάκρυνση, αδρανοποίηση ή καταστροφή του COVID-19

Απολύμανση κατά του COVID-19

Απολύμανση κατά του COVID-19

Με την απολύμανση κατά του COVID-19 η επιχείρηση επενδύει στην ενίσχυση του
αισθήματος ασφαλείας των εργαζομένων και των πελατών της.
Οι επιχειρήσεις θα έχουν ουσιαστική και επικοινωνιακή ανάγκη να εµφανίζουν πιστοποιηµένη απολύµανση:
α) για την προστασία της υγείας του πελάτη και προσωπικού,
β) για την προστασία της επιχείρησης σε περίπτωση κρούσματος στο προσωπικό από την δυσφήμιση που μπορεί να προκληθεί από το προσωρινό κλείσιμο της επιχείρησης.
γ) Ο πελάτης που θα αισθανθεί ασφαλής θα προτιμήσει την επιχείρησή σας και
θα σας συστήσει σε γνωστούς και φίλους.

1. Ολική Ιοκτονία -Μικροβιοκτονία με ψυχρή εκνέφωση
Αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπος απολύμανσης όλων των επιφανειών.
Παρέχεται πιστοποιητικό-σημανση ολικής Μικροβιοκτονίας – Ιοκτονίας
2. Ειδική εστιασμένη Ιοκτονία-Μικροβιοκτονία
Εφαρμόζεται μόνο στις επικίνδυνες επιφάνειες συχνής επαφής και προσαρμόζεται
στις ανάγκες και την δραστηριότητα της επιχείρησης πχ.εξωτερικά τραπεζοκαθίσματα.
Η εφαρμογή γίνεται με ειδικό εξοπλισμό που δεν επιτρέπει την διάχυση του απολυμαντικού στον αέρα και πραγματοποιείται με ασφάλεια και σε ώρα λειτουργίας της επιχείρησης. Ουσιαστική και οικονομική λύση για επαγγελματικούς και κοινόχρηστους χώρους. Παρέχεται ειδικό πιστοποιητικό, σήμανση

Θέλετε να σας καλέσουμε;